Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.102.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie z siedzibą w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 26.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.103.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 23.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.101.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 23 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 22.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 16.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.99.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds inwestycji w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.95.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 12 września 2014 r. w sprawie odwołania Jadwigi Misiak z zajmowanego stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.96.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 12 wrzesnia 2014 r. w sprawie odwołania Grażyny Jurgielskiej z zajmowanego stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.98.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.105.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priotytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.97.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 15 września 2014 r.w sprawie przyjecia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczajacych wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Zadania „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priotytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Szczegóły
Akty prawne 15.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.93.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork. Szczegóły