Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.120.2014 Burmistrza Więcborka w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 19.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.119.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 19.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.124.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2014 Zarządzenie nr 0050.123.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Szczegóły
Akty prawne 14.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.122.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Więcborku, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Szczegóły
Akty prawne 13.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.121.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 27.10.2014 Zarządzenie nr 0050.117.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 24.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.116.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 23.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.115.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego narządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Szczegóły
Akty prawne 23.10.2014 Zarządzenie Nr 0050.113.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork Szczegóły