Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.12.2014 Zarządzenie nr 0050.135.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 10.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.133.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy Szczegóły
Akty prawne 10.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.132.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opracowania „Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Więcbork na potrzeby obronne państwa” Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.131.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.130.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.127.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Akty prawne 04.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.129.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 04.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.126.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.128.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zamawiania, używania, przechowywania pieczęci gminy i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Więcborku oraz ich likwidacji. Szczegóły
Akty prawne 25.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.125.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 24 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji z 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły