Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Akty prawne 29.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork. Szczegóły