Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Przebudowa i remont pomostu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont budynku hangaru służącego rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem. Szczegóły
Akty prawne 03.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Więcbork miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Szczegóły
Akty prawne 25.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do skladania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Wiecej umiem, więcej mogę” nr WND-POKL.09.01.02.-04-125/13 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds inwestycji w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork , w miejscowościach Czarmuń, Witunia”. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo” Szczegóły
Akty prawne 18.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 18.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły