Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia wyceny gruntów przyjmowanych na własność przez gminę Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 03.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego wlasność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 02.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2013. Szczegóły
Akty prawne 02.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiazku szkolnego i obowiązku nauki. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły