Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 17.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu prac Komisji. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKAz dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 10.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły