Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na znak graficzny (logo/logotyp) Więcborka. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchorączku części zabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110/3a o powierzchni 0.13 ha, obręb Suchorączek. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku świetlicy wiejskiej w Suchorączku stanowiącej własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Więcborku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Więcbork wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Więcbork wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Sypniewie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły