Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiacej własność Gminy Więcbork zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego Szczegóły
Akty prawne 16.03.2017 Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 13 marca 2017 r. – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły