Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 13.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Więcbork za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wprowadzenia regulaminu pracy stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 r. terminów przerw wakacyjnych w pracy Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 16.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 16.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły