Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.07.2017 Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Zarządzenie nr 0050.54.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 28.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 28.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim Szczegóły