Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.76.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 6 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy – huraganu, który przeszedł z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez teren Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 29.08.2017 Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz procedur ustalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Więcbork Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork Szczegóły