Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 16.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.100.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające 11 listopada 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork Szczegóły