Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.14.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.5.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.15.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.73.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Więcborka w dziedzinie kultury i sportu „RYCERZ” Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.91.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły