Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 16.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.35.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 09.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 09.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenia Nr 0050.5.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny kompletności wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych Szczegóły
Akty prawne 20.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zasięgnięcia opinii mieszkańców w zakresie zmiany nazw ulic na terenie miasta i gminy Więcbork Szczegóły