Zarządzenia Burmistrza 2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.99.OC.2.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 13.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 13.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.02.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.01.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia w 2020 r. terminów przerw w pracy przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły