Zarządzenia Burmistrza 2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2020 Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Więcbork Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 12.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia Szczegóły