Zarządzenia Burmistrza 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.03.2019 Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” Szczegóły
Akty prawne 07.03.2019 Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Zarządzenie Nr 0050.19.2019 r. Burmistrza Więcborka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 13.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 12.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły