Zarządzenia Burmistrza 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza więcborka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły