Zarządzenia Burmistrza 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej – toalety miejskiej, znajdującej się na plaży miejskiej w Więcborku, stanowiącej własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pola namiotowego na plaży miejskiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły