Zarządzenia Burmistrza 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Więcbork w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. Ewidencji Dróg, Ochrony Środowiska i Zaopatrzenia w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 3 wrzesnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Więcbork w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły