Zarządzenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.03.2018 Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork na rzecz Więcborskiego Klubu Motorowego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 16.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora wyborczego Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 31.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Więcborka w dziedzinie kultury i sportu „RYCERZ” Szczegóły