Zarządzenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.02.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia w 2018 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły