Zarządzenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki nieczystościami stałymi Szczegóły
Akty prawne 18.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Burmistrz Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia na lata 2018-2020 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły