Zarządzenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na film promujący walory turystyczne Gminy Więcbork, pn. „Kręcimy z Więcborkiem” Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lipca 2-18 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Klubu Dziecięcego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia diagnozy edukacyjnej na potrzeby postępowania konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds windykacji zaległości podatkowych i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego Szczegóły