Zarządzenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.11.2018 Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 Zarządzenie Nr 0050.87.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Zarządzenie nr 0050.83.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 25 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powolania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wprowadzenia regulaminu pracy stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Zarządzenie nr 0050.82.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły