Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.06.2017r. o zakończeniu postępowania (Nr sprawy SB.6733.4.2017) Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.06.2017r. o zakończeniu postępowania (Nr sprawy SB.6733.3.2017) Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 31.05.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działki nr 45/3, 52 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 30.05.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej – komunalnej we wsi Pęperzyn II – Pęperzyn Wybudowanie na terenie dz. nr 330, 328, 331/7, 331/15, 345, 352, 9, 22 obręb Pęperzyn, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowe ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 256/5, 321/4, 933, 935, 716, 167/1LP obręb Sypniewo oraz dz. nr 256/18, 256/15 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 197/3, 8/6 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 638, 640, 641 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 37/4, 37/5, 54/3 obręb Jeleń Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 03.04.2017 r. o wszczęciu postępowania – SB.6733.5.2017 Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym na terenie dz. nr 116/1, 121/1, 691/1 obręb 1 m. Więcbork, gm. Więcbork Szczegóły