Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowe ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 256/5, 321/4, 933, 935, 716, 167/1LP obręb Sypniewo oraz dz. nr 256/18, 256/15 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 197/3, 8/6 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 638, 640, 641 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 37/4, 37/5, 54/3 obręb Jeleń Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 03.04.2017 r. o wszczęciu postępowania – SB.6733.5.2017 Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym na terenie dz. nr 116/1, 121/1, 691/1 obręb 1 m. Więcbork, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku głównego Szpitala Powiatowego w Więcborku na terenie dz. nr 142, 691/1 obręb 1 m. Więcbork, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 Uchwała Nr XXIX/218/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Ogłoszenie Burmistrza Więcborka z dnia 13.03.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 10.03.2017 r. o zakończeniu postępowania SB.6733.2.2017 – budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. I Armii Wojska Polskiego Szczegóły