Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.19.2019 z dnia 17.07.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi publicznej nr 020701C – ul. 28 stycznia wraz ze skrzyżowaniem z drogą publiczną – droga wojewódzka nr 241 w Więcborku, na terenie działek nr 391/4, 413, 391/1 obręb 4 m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Brzozowej działki nr 58, 59, 62, 63 i 64 w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich działki nr 158/7, 158/10 i 158/11 w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 25.07.2019 r. o zakończeniu postępowania – SB.6733.16.2019 Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.07.2019 r. o wszczęciu postępowania-SB.6733.21.2019 Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.07.2019 r. (SB.6733.20.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 256/22 w obrębie Lubcza, na terenie działki nr 256/24 obręb Lubcza Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.15.2019 z dnia 08.07.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej ze skocznią do skoku w dal oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 229/2 obręb Sypniewo, gm. Więcbork. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.14.2019 z dnia 08.07.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 351/1, 575/3, 346, 428 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły