Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.10.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego na terenie działek nr ew. 17/14, 17/15, obręb 2 m. Więcbork, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/267/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/266/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.09.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr ew. 526/10, 539/1 obręb Witunia oraz działki nr ew. 82/1 obręb Suchorączek, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.09.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 204, 237 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 551/6, 551/5, 551/4, 491, 550/2, 550/5, 550/4, 550/3 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 12.09.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ew. 233/15, obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr 935, 712/5, 715, 716, 256/5, 321/4, 167/1LP obręb Sypniewo oraz dz. nr 256/24, 256/25 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 17/14, 17/15 obręb Więcbork 2, Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 08.08.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej – komunalnej we wsi Pęperzyn II- Pęperzyn Wybudowanie, na terenie działek nr ew. 330, 328, 331/7, 331/15, 345, 352, 9, 22 Obręb Pęperzyn, gm. Więcbork Szczegóły