Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr 935, 712/5, 715, 716, 256/5, 321/4, 167/1LP obręb Sypniewo oraz dz. nr 256/24, 256/25 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 17/14, 17/15 obręb Więcbork 2, Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 08.08.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej – komunalnej we wsi Pęperzyn II- Pęperzyn Wybudowanie, na terenie działek nr ew. 330, 328, 331/7, 331/15, 345, 352, 9, 22 Obręb Pęperzyn, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.07.2017 r. o zakończeniu postępowania – budowa linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 256/5, 321/4, 933, 035, 716, 167/1 – LP obręb Sypniewo oraz działek nr 256/24, 256/15 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 11.07.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. nr 233/15 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 04.07.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 197/3, 8/6 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 04.07.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie dz. nr 638, 640, 641 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 04.07.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 37/4, 37/5, 54/3 obręb Jeleń, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 03.07.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV na terenie dz. nr 152/7, 137, 51/4 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 30.06.2017 r. o wszczęciu postępowania – budowa linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 204, 237 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Szczegóły