Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.14.2020 z dnia 19.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku, na terenie działek nr 39, 44, 30, 29/8, 32, 33/2, 28/1, 29/4 obręb 3 m. Więcbork, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak SB.6733.13.2020 z dnia 17.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie-Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia, na terenie działek nr 320, 323/2 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak SB.6733.12.2020 z dnia 17.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi publicznej Nr 020701C – ul. 28 Stycznia w Więcborku, na terenie działek nr 391/4 i 413 obręb 4 m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Wiecborka znak: SB.6733.11.2020 z dnia 17.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku, na terenie działek nr 344, 345, 356, 346/2, 359, 340, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 365/2, 366, 367, 368/4, 369, 334/2, 324 obręb 2 m. Więcbork oraz działki nr 112/2 obręb 3 m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak SB.6733.10.2020 z dnia 17.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i rozbudowie drogi – ul. Szkolna i Kwiatowa w Sypniewie, na terenie działek nr 229/3, 229/2 obręb Sypniewo Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak SB.6733.9.2020 z dnia 17.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci oświetlenia drogowego o napięciu 0,4 kV – ul. Szkolna i Widokowa, na terenie działki nr 172 obręb Więcbork 4 Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.8.2020 z dnia 09.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 141/5 w obrębie Witunia, na terenie działek nr 139/2, 141/4, 141/5 obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.37.2019 z dnia 19.02.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 64/5 w obrębie Suchorączek, na terenie działek nr 64/3, 64/5 obręb Suchorączek, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.36.2019 z dnia 19.02.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 252/2 w obrębie Zakrzewska Osada, na terenie działek nr 251, 252/1, 252/2 obręb Zakrzewska Osada Szczegóły