Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 6.12.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Krajeńskie na terenie dz. nr 323/1, 323/2, 352/13, 354/1, 489, 490, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.11.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p ublicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 551/6, 551/5, 551/4, 491, 550/2, 550/5, 550/4, 550/3 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 8.11.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr 935, 712/5, 715, 716, 256/5, 321/4, 167/1 LP obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.10.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego na terenie działek nr ew. 17/14, 17/15, obręb 2 m. Więcbork, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/267/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/266/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.09.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr ew. 526/10, 539/1 obręb Witunia oraz działki nr ew. 82/1 obręb Suchorączek, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.09.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 204, 237 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 551/6, 551/5, 551/4, 491, 550/2, 550/5, 550/4, 550/3 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 12.09.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ew. 233/15, obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły