Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB. 6733.25.2018 z dnia 11.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej Jeleń-Zakrzewska Osada na terenie działek nr ewidencyjny 132/6, 118/1, 133/1, 140/1, 140/4, 145, 146, 148, 257 obręb Jeleń i 51, 55/2, 53, 56/3, 57/1, 59/1, 63/2 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.24.2018 z dnia 11.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Borzyszkowo na terenie działek nr ewidencyjny 55, 52, 51 obręb Borzyszkowo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.23.2018 z dnia 11.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej ul. Złotowska Witunia – Więcbork na terenie działek nr ewidencyjny 2/4 obręb Więcbork 4, 285 obręb Więcbork 2 i 534/2, 491 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.19.2018 z dnia 06.12.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 143/9, 143/10, 143/11, 143/12 w obrębie Witunia, na terenie działek nr 51/4, 137 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.20.2018 z dnia 10.12.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie działki nr 259/3 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.17.2018 z dnia 13.11.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na: budowie wodociągu komunalnego na terenie działek nr 339/2, 525/12 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.22.2018 z dnia 13.11.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewidencyjny 401/2, 402, 403 obręb Więcbork 4 oraz działkach nr ewidencyjny 497, 498/2, 498/3, 498/4, 498, 501/10, 505, 512, 513, 514 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2018 z dnia 6.11.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 307/7 w obrębie Zakrzewska Osada, na terenie działek nr 307/7 i 307/9 Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SB.6733.16.2018) z dnia 30.10.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 380/5 w obrębie 4 m. Więcbork, na terenie działek nr344, 391/1, 380/5, 380/6 obręb 4, m. Więcbork Szczegóły