Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.02.2018 r. o wszczęciu postępowania – budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oświetlenie drogowego na ul. Wincentego Witosa we wsi Witunia – SB.6733.4.2018 Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 13.02.2018 r. informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 323/1, 323/2, 352/13, 354/1, 489, 490, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 02.02.2018 r. informujące o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Więcbork dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Krajeńskie na terenie dz. nr 323/1, 323/2, 352/13, 354/1, 489, 490, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 31.01.2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 16.01.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 268/1, 268/2, 259 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wystąpieniu do właściwego miejscowo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo Puszcza” (znak sprawy: WOO4260.197.2017.DK.6) Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 16.01.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie dz. nr 25/15, 25/11, 73, 74, 90 obręb Czarmuń oraz dz. nr 84 obręb Puszcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 15.01.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania zakładu produkcyjnego SBN w Runowie Krajeńskim na terenie dz. nr 32/3, 32/5, 32/6, 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 15.01.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV na terenie dz. nr 269/9, 559/15 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich działki nr 158/7, 158/10 i 158/11 w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły