Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.7.2018 z dnia 08.06.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlaprzedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania dz. nr 45/1 w runowie Krajeńskim. Inwestycja obejmuje dz. nr ew. 52/3 obręb Runowo Kraj., gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu SEP0701B na terenie dz. nr 278/55 obręb Sypniewo Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.9.2018 z dnia 26.04.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie sieci wodociągowej Sypniewo Lubcza II etap, na terenie dz. nr 337/1, 337/3, 168/1, 169, 255, 256/2, 256/25 obręb Lubcza oraz dz. nr 163 obręb Jeleń, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.8.2018 z dnia 26.04.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania dz. nr 256/20 w Lubczy, na terenie dz. nr 256/15 i 256/24 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km” (znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.2) Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.4.2018 z dnia 23.04.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Wincentego Witosa we wsi Witunia, na terenie działek nr 189, 107/19, 108/2, 404, 396, 558, 405/2 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.7.2018 z dnia 20.04.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsiewziecia polegajacego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania dz. n 45/1 w Runowie Krajeńskim, na terenie dz. nr 52/3 obręb Runowo Krajeńskie, gm Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.3.2018 z dnia 21.03.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji p ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 25/15, 25/11, 73, 74, 90 obręb Czarmuń oraz działki nr 84 obręb Puszcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.2.2018 z dnia 14.03.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV dla zasilania zakładu produkcyjnego SBN w Runowie Krajeńskim na terenie działek nr 32/3, 32/5, 32/6, 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.1.2018 z dnia 09.03.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV na terenie działek nr 269/9, 559/15 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły