Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.37.2019 z dnia 30.12.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 64/5 w obrębie Suchorączek położonej w miejscowości Suchorączek, na terenie działek nr 64/3, 64/5 obręb Suchorączek Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.36.2019 z dnia 18.12.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonych nr ewid. 252/2 w obrębie Zakrzewska Osada położonych w miejscowości Zakrzewska Osada, na terenie działek nr 252/1 i 252/2 obręb Zakrzewska Osada Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.30.2019 z dnia 17.12.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 317, 319/1 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.29.2019 z dnia 17.12.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Sypniewo, na terenie działek nr 195, 98/6, 98/5, 98/3, 202/2 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.28.2019 z dnia 17.12.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Borzyszkowo, na terenie działek nr 51, 52, 28, 22 obręb Borzyszkowo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.27.2019 z dnia 17.12.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 90/10 w obrębie Witunia, na terenie działek nr 53, 80, 90/10 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.26.2019 z dnia 17.12.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 133/1 i 145 w obrębie Jeleń, na terenie działek nr 118/1, 132/6, 133/1, 140/4, 145 obręb Jeleń, gm. Więcbork, Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka, znak: SB.6733.24.2019 z dnia 04.12.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej linii SN-15V (przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN) na terenie działek nr 368, 371, 378, 382/5, 382/6, 382/7 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.25.2019 z dnia 04.12.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 222/1 na terenie działek nr 210, 182, 222/1 obręb Śmiłowo, gm. Wiecbork Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.35.2019 z dnia 25.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 114/3, 107/9, 107/14 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły