Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.3.2018 z dnia 21.03.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji p ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 25/15, 25/11, 73, 74, 90 obręb Czarmuń oraz działki nr 84 obręb Puszcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.2.2018 z dnia 14.03.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV dla zasilania zakładu produkcyjnego SBN w Runowie Krajeńskim na terenie działek nr 32/3, 32/5, 32/6, 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.1.2018 z dnia 09.03.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV na terenie działek nr 269/9, 559/15 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak SB.6733.5.2018 z dnia 07.03.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 159, 177, 172/1, 191/1, obręb Jeleń, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.6.2018 z dnia 07.03.2018 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 364/10 obręb Więcbork 4, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.02.2018 r. o wszczęciu postępowania – budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oświetlenie drogowego na ul. Wincentego Witosa we wsi Witunia – SB.6733.4.2018 Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 13.02.2018 r. informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 323/1, 323/2, 352/13, 354/1, 489, 490, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 02.02.2018 r. informujące o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Więcbork dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Krajeńskie na terenie dz. nr 323/1, 323/2, 352/13, 354/1, 489, 490, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 31.01.2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 16.01.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 268/1, 268/2, 259 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły