Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.15.2019 z dnia 08.07.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej ze skocznią do skoku w dal oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 229/2 obręb Sypniewo, gm. Więcbork. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.14.2019 z dnia 08.07.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 351/1, 575/3, 346, 428 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.19.2019 z dnia 11.06.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi publicznej Nr 020701C – ul. 28 Stycznia wraz ze skrzyżowaniem z drogą publiczną – droga wojewódzka nr 241 w Więcborku, na terenie działek nr 391/4, 413, 391/1 obręb Więcbork 4 Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Obwieszczene Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.18.2019 z dnia 11.06.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV na działce nr 267 obręb 2 Więcbork – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Pocztowej w m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak SB.6733.17.2019 z dnia 11.06.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV na działce nr 82 ob. Więcbork 1 i działce nr 43/37 ob. Więcbork 2 – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Gdańskiej w m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 27.05.2019 e. o zakończeniu postępowania (Nr sprawy SB.6733.13.2019) o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działkioznaczonej nr ewidencyjnym 263/2 w obrębie Witunia przy ul. Polnej, na terenie działek nr 267, 269/9, 559/15 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.16.2019 z dnia 21.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągów ś/c w miejscowości Więcbork, na terenie działek nr 138, 143, 172, 162, 158/1, 141, 122/2, 83/1, 92/1, 81, 80/2, 88/31, 88/32, 88/4, 87/1, 83/2, 86/6, 84/1, 70/2, 67/4, 47, 46, 68/3, 535/4, 21, 26/3, 28, 27, 149/1, 150/1, 82, 60, 53, 52/6, 51, 43/11, 43/1, 40, 11 obręb 1 m. Więcbork , 376, 285, 284, 355, 354, 324, 338, 342, 344, 267, 174/1, 26/37, 26/36, 174/2, 24/2, 154, 142/10, 159, 35/6, 29/1, 29/2, 17/14, 43/37, 48/3, 49/1, 268/1, 43/21, 43/48, 43/35 obręb 2 m. Więcbork, 168, 173, 150/2, 122, 136/5, 136/4, 112/1, 112/2, 8/2, 112/3, 45, 44, 39, 30, 8/1, 1/1, 55, 69, 111, 188, 79/2, 78/2, 61, 101, 136/6, 212, 133, 131, 127/2, 126/1, 124/1, 123/1 obręb 3 m. Więcbork, 391/4, 394, 421/3, 421/4, 421/5, 363/2, 369/13, 369/17, 391/1, 344, 347, 341, 321, 320, 292/10, 292/1, 269, 291/1, 191/2, 252/5, 252/6, 46/4, 90, 104, 424/1, 101/1, 53/3, 46/5, 46/2, 47/2, 151, 150, 201, 186/1, 186/2, 186/3, 187/2, 187/1, 179/1, 188/1, 184/1, 178/2, 179/2, 180, 165/2, 174/5, 170, 200, 198/1, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 239, 226, 225, 182 obręb 4 m. Więcbork, 286/41, 277 obręb Śmiłowo. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.15.2019 z dnia 14.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej ze skocznią do skoku w dal oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 229/2 obręb Sypniewo Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.14.2019 z dnia 14.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi wewnętrznej we wsi Runowo Krajeńskie, na terenie działek: 351/1, 575/3, 346, 428 Szczegóły