Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.20.2018 z dnia 12.10.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 259/3 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.19.2018 z dnia 12.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek oznaczonych nr. ewid. 143/9, 143/10, 143/11, 143/12 w obrębie Witunia, na terenie działek 51/4 i 137 obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.14.2018 z dnia 29.07.2018 r. o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr. ewid. 297/7 w Wituni na terenie działki nr 298 obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.18.2018 z dnia 26.09.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu linii kablowej podziemnej nN-0,4 kV długości 180 m oraz posadowieniu słupów oświetlenia drogowego w ilości 4 szt., na terenie działek nr 186/3, 201, 186/1, 200, 198/1, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2 obręb Więcbork 4 Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.15.2018 z dnia 21.09.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w km 1+231 w miejscowości Runowo Kraj., na terenie działki nr 35/1 obręb Runowo Kraj. Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.13.2018 z dnia 18.09.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 30/12 obręb Więcbork 1 na terenie działki 28 Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.17.2018 z dnia 17.09.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wodociągu komunalnego na terenie działek nr 339/2 i 525/12 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.16.2018 z dnia 10.09.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 380/5 w obrębie Więcbork 4położonej w miejscowości Więcbork, ul. Wyzwolenia, na terenie działek nr 344, 391/1, 380/5 i 380/6 Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.11.2018 z dnia 27.08.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 167/3 w Więcborku na terenie działek nr 168, 169, obręb 4, m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.12.2018 z dnia 27.08.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 268/10, 268/11 w Wituni, na terenie działek 259, 268/8 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły