Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.3.2019 z dnia 11.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 464 w obrębie Pęperzyn, na terenie działek nr 411, 459, 464 obręb Pęperzyn, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.23.2018 z dnia 08.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej ul. Zlotowska Witunia – Więcbork, na terenie działek nr ewid. 2/4 obręb 4, m. Więcbork, nr ewid. 285 obręb 2, m. Więcbork, nr ewid. 534/2, 491 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.24.2018 z dnia 06.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Borzyszkowo, na terenie działek nr ewid. 55, 52, 51 obręb Borzyszkowo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.12.2019 z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynków wielorodzinnych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 550/3 w obrębie Witunia położonej w miejscowości Witunia przy ul.icy Złotowskiej, na terenie działek nr 491, 550/3, 550/4 Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.11.2019 z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek oznaczonych nr ewidencyjnym 33/1 i 33/3 w obrębie Więcbork 4 położonych w miejscowości Więcbork przy ulicy Stary Rynek, na terenie działek nr 36, 37, 39. Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.10.2019 z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającegona: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 711 w obrębie Sypniewo położonej w miejscowości Sypniewo przy ul. Leśnej, na terenie działek nr 267, 711, 949, 956. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.25.2018 z dnia 04.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Jeleń – Zakrzewska Osada, na terenie działek nr ewid. 132/6, 118/1, 133/1, 141, 140/4, 145, 146, 148, 257 obręb Jeleń i 51, 55/2, 53, 56/3, 57/1, 59/1, 63/2 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.8.2019 z dnia 01.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 150/4 w obrębie Więcbork 1 położonej w Więcborku przy ul. Spacerowej, na terenie działek nr 28, 150/1, 150/4 Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.2.2019 z dnia 01.03.2019 r. o zakończeiupostępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 63/5 w obrębie Suchorączek, na terenie działek nr 82/1, 63/5, 63/6, 64/3 obręb Suchorączek, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Obwieszczenia Burmistrza Więcborka znak SB.6733.14.2017 z dnia 27.02.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ew. 233/15 obręb Sypniewo,. gm. Więcbork Szczegóły