Uchwały Rady Miejskiej 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2018 Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 Uchwała Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 Uchwała nr XLVI/348/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Więcbork w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 Uchwała Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Więcbork na lata 2012-2030 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała Nr XLVI/347/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 03.09.2018 Uchwała Nr XLVI/351/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 03.09.2018 Uchwała Nr XLVI/350/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Więcbork na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 03.09.2018 Uchwała Nr XLVI/349/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLV/345/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork Szczegóły