Uchwały Rady Miejskiej 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.05.2018 Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 11.05.2018 Uchwała Nr XLIII/327/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku zabudowanej budynkiem garażowym Szczegóły
Akty prawne 11.05.2018 Uchwała Nr XLIII/326/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 11.05.2018 Uchwała Nr XLIII/325/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Więcbork nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonawca prawa własności – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.05.2018 Uchwała Nr XLIII/324/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku i nadania statutu Szczegóły
Akty prawne 11.05.2018 Uchwała Nr XLIII/323/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku i nadania statutu Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 Uchwała Nr XLIII/322/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 Uchwała Nr XLIII/321/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/320/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły