Uchwały Rady Miejskiej 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/320/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/318/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/317/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/316/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/315/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/314/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/313/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Więcbork na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 Uchwała Nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 Uchwała Nr XLI/311/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 Szczegóły