Uchwały Rady Miejskiej 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLV/345/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLV/343/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLV/342/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Więcbork, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLV/341/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Więcborka Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLV/340/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na plaży przy Jeziorze Konicznym w miejscowości Lubcza Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLV/339/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLV/338/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLV/336/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odplatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Więcbork, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLV/337/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia Szczegóły