Uchwały Rady Miejskiej 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.06.2016 Uchwała Nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 16.06.2016 Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2016 Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 16.06.2016 Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Więcborku przy ul. Plac Jana Pawła II 11 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2016 Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 16.06.2016 Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Uchwała Nr XVIII/115//2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2016 Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji stałej Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły