Uchwały Rady Miejskiej 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXII/279/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.10.2001 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 Uchwała Nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku i nadania statutu Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 16.06.2016 Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku Szczegóły