Uchwały Rady Miejskiej 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.09.2016 Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku przy ul. Szlaku Bursztynowego Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Więcbork nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonawca prawa własności – Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku przy ul. Szlaku Bursztynowego Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku przy ulicy Mieczysława Wągrowskiego Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody Szczegóły