Uchwały Rady Miejskiej 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.11.2016 Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 10.11.2016 Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeleń Szczegóły
Akty prawne 10.11.2016 Uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Runowo Krajeńskie Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej w przedmiocie wypłaty przez Gminę Więcbork odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Więcborku przy ul. Kościuszki 3 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części drogi publicznej powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz, na odc. o dł. 1,314 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+314 jej przebiegu Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zgniłka Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zakrzewska Osada Szczegóły