Uchwały Rady Miejskiej 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2016 Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borzyszkowo i Klarynowo (sołectwo Borzyszkowo) Szczegóły
Akty prawne 18.11.2016 Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku przy ulicy Przemysława II Szczegóły
Akty prawne 18.11.2016 Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ponownego wyodrębnienia lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku Suchorączek 16 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 Uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie sposobu uregulowania stanu spraw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wchodzących w zasób pasów drogowych ulicy I Armii Wojska Polskiego i Krótkiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły