Uchwały Rady Miejskiej 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 08.12.2016 Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla lokalizacji w Runowie Kraj. inwestycji pn.: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy od 1,2 MW do docelowej 1,9 MW Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017″ Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Więcbork na lata 2017-2022 Szczegóły