Uchwały Rady Miejskiej 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.04.2016 Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2016 Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 30.03.2016 Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Więcbork na lata 2016-2019″. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2016 Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Borzyszkowie przez Gminę Więcbork Szczegóły
Akty prawne 30.03.2016 Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 26.02.2016 Uchwała nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Więcbork wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne Szczegóły
Akty prawne 26.02.2016 Uchwała nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku Szczegóły