Uchwały Rady Miejskiej 2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2020 Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 06.04.2020 Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 17.03.2020 Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Uchwała Nr XVIII/124/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Uchwała Nr XVIII/123/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Uchwała Nr XVIII/122/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Uchwała Nr XVIII/121/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Więcbork nieruchomości położonej w miejscowości Sypniewo Szczegóły
Akty prawne 17.02.2020 Uchwała Nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Szczegóły
Akty prawne 14.02.2020 Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027″ Szczegóły