Uchwały Rady Miejskiej 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.09.2019 Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Uchwała Nr XII/75/19 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Uchwała Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Uchwała Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Uchwała Nr XII/72/19 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Więcborka Więcborka Szczegóły
Akty prawne 28.08.2019 Uchwała Nr XI/71/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku nr XLI/362/2014 r. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie”. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły