Uchwały Rady Miejskiej 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie”. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/65/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku nr VII/36/2019 Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wyborów ławników sądowych na kadencję 2020-2023 Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Przemysława II w Więcborku Szczegóły