Uchwały Rady Miejskiej 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.03.2019 Uchwała Nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Uchwała Nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 Uchwała Nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Runowie Krajeńskim Szczegóły
Akty prawne 14.02.2019 Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 14.02.2019 Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Szczegóły
Akty prawne 14.02.2019 Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Więcbork” w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły