Uchwały Rady Miejskiej 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2017 Uchwała Nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Uchwała Nr XXX/228/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/226/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/224/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/223/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Runowo Krajeńskie Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Więcbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXX/220/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły