Uchwały Rady Miejskiej 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.08.2017 Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na podwyższenie kapitału zakąłdowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 Uchwała Nr XXXI/231/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork na lata 2017-2018 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Uchwała Nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 14.07.2017 Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 14.07.2017 Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.07.2017 Uchwała Nr XXXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzaniami psychicznymi Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/240/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły