Uchwały Rady Miejskiej 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa Szczegóły
Akty prawne 11.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/281/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/280/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/279/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr XXXVII/278/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim Szczegóły