Uchwały Rady Miejskiej 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/240/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/238/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/236/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 Uchwała Nr XXXII/235/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Uchwała Nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Uchwała Nr XXX/228/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/226/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły