Sprawozdania i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Kontrola zewnętrza Regionalnej Izby Obrachunkowej – kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Więcbork, rok 2012 Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Kontrola zewnętrza Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, rok 2014 Szczegóły