Sprawozdania 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2019 Informacja Burmistrza Więcborka dotycząca wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2018 rok wraz z Uchwałą 19/S/2019 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowe w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Więcborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Szczegóły