Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2020 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 26.11.2019r. Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 28.10.2019r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 24.06.2019r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, kultury, Sportu i Spraw Społecznych, odbytego w dniu 23.04.2019r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 17.12.2018r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.06.2018 r. Szczegóły