Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 17.12.2018r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.06.2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.04.2018r. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22.01.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.10.2017r. Szczegóły