Protokoły z Komisji Budżetu i Finansów

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 24.06.2019r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego, odbytego w dniu 23.04.2019r. Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, kultury, Sportu i Spraw Społecznych, odbytego w dniu 23.04.2019r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego z dnia 26.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego z dnia 29.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 08.01.2019r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 17.12.2018r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 05.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.11.2018r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.09.2018 r. Szczegóły