Projekty i Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2016 „Organizacja i przeprowadzenie konferencji trójsektorowej na temat sposobów zachowania i zabezpieczania obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Wyposażenie obiektów pełniące funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 „Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Organizacja proekologicznej akcji „Sprzątanie świata” w gminie Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Borzyszkowie Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Przebudowa i remont pomostu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont budynku hangaru służącego rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa pomostu wędkarskiego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z elementami małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Gardzinowo w miejscowości Lubcza Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo Szczegóły