Projekty i Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2016 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Więcborku Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sypniewo Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Rozbudowa, remont, wyposażenie świetlic i urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Realizacja inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 „Organizacja i przeprowadzenie konferencji trójsektorowej na temat sposobów zachowania i zabezpieczania obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Wyposażenie obiektów pełniące funkcje turystyczne i rekreacyjne w Więcborku Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 „Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Organizacja proekologicznej akcji „Sprzątanie świata” w gminie Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork Szczegóły