Projekty i Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2016 Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Sypniewo – II etap Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Odbiór końcowy robót i przekazanie do eksploatacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym w ciągu spacerowym (Promenadzie) w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa budynku socjalno-sportowego w Sypniewie Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zabartowo w gminie Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Więcborku Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sypniewo Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Rozbudowa, remont, wyposażenie świetlic i urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Realizacja inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo” Szczegóły