Projekty i Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2016 Budowa placu zabaw w Śmiłowie Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację stacj uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym w ciągu spacerowym (promenadzie) w Więcborku Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Sypniewo – II etap Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Odbiór końcowy robót i przekazanie do eksploatacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym w ciągu spacerowym (Promenadzie) w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa budynku socjalno-sportowego w Sypniewie Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zabartowo w gminie Więcbork Szczegóły