Projekty i Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.03.2016 Podpisanie umowy przyznania pomocy dla operacji pn. „Budowa placu zabaw w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Podpisanie umowy przyznania pomocy dla operacji pn „Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Remont, rozbudowa i doposażenie świetlic wiejskich Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Urządzanie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa placu zabaw w Śmiłowie Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację stacj uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym w ciągu spacerowym (promenadzie) w Więcborku Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” Szczegóły