Projekty i Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.03.2016 „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork, w miejscowościach: Czarnuń, Witunia” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 „Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Sypniewie Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Projekt pn „Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej dla społeczności lokalnej w Więcborku Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Rozbudowa, przebudowa i remont targowiska w Więcborku Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Rewitalizacja miasta Więcbork Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Projekt pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, gm. Więcbork” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Podpisanie umowy przyznania pomocy dla operacji pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Podpisanie umowy przyznania pomocy dla operacji pn. „Budowa placu zabaw w Więcborku” Szczegóły