Projekty i Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.03.2016 Rozbudowa, przebudowa i remont targowiska w Więcborku Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Rewitalizacja miasta Więcbork Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Projekt pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, gm. Więcbork” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Podpisanie umowy przyznania pomocy dla operacji pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Podpisanie umowy przyznania pomocy dla operacji pn. „Budowa placu zabaw w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Podpisanie umowy przyznania pomocy dla operacji pn „Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy” Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Remont, rozbudowa i doposażenie świetlic wiejskich Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Urządzanie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork Szczegóły