Projekty i Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2017 Podpisanie umowy – Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Podpisanie umowy przekazującej dotację celową na realizację projektu pn. ,,Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork.” Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Podpisano umowę na dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork”. Szczegóły
Artykuł 27.05.2016 „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 „Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork, w miejscowościach: Czarnuń, Witunia” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 „Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo” Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Sypniewie Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Projekt pn „Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej dla społeczności lokalnej w Więcborku Szczegóły