Procedury załatwiania spraw – Ewidencja Ludności i USC

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 12.01.2016 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.01.2016 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.01.2016 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.01.2016 Wymeldowanie z pobytu stałego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.01.2016 Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.01.2016 Zgłoszenie pobytu stałego, czasowego cudzoziemca Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.01.2016 Zgłoszenie pobytu czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.01.2016 Zgłoszenie pobytu stałego Szczegóły