Procedury załatwiania spraw – pozostałe

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Informacja dla prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Licencje na taxi osobowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanych za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na uprawę maku i konopi energetycznych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zaświadczenie potwierdzające, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze NATURA 2000 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zezwolenia na transport drogowy osób na obszarze gminy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2012 Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych Szczegóły