Procedury załatwiania spraw – pozostałe

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2018 Wzór oświadczenia majątkowego Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2014 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.07.2012 Dodatki mieszkaniowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.06.2012 Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Potwierdzenie własnoręczności podpisu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Udostępnianie informacji publicznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Informacja dla prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły