Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/338/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/336/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 30 stycznia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork Szczegóły