Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/376/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego na plaży miejskiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/375/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk na plaży miejskiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 17.06.2014 Uchwała nr XLI/362/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/350/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/358/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/355/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego w Lubczy Szczegóły
Akty prawne 08.05.2014 Uchwała nr XL/351/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Akty prawne 02.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2013. Szczegóły
Akty prawne 07.03.2014 Uchwała nr XXXIX/340/2014 Rady Miejskiej w Więcbork z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 05.02.2014 Uchwała nr XXXVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się Szczegóły