Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.01.2015 Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 08.12.2014 Uchwała nr XLVI/406/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 08.12.2014 Uchwała nr XLVI/403/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru Szczegóły
Akty prawne 08.12.2014 Uchwała nr XLVI/402/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa Szczegóły
Akty prawne 03.10.2014 Uchwała nr XLV/398/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Akty prawne 03.10.2014 Uchwała nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.89.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/386/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Szczegóły
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/384/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 30.07.2014 Uchwała nr XLIII/377/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logotyp) Więcborka oraz zasad jego użytkowania i wykorzystywania Szczegóły