Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.07.2015 Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć przy łączeniu różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 30.06.2015 Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2015 Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 08.06.2015 Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Akty prawne 25.05.2015 Uchwała nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Akty prawne 25.05.2015 Uchwała nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 08.04.2015 Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej Szczegóły
Akty prawne 07.04.2015 Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmian w statucie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 31.03.2015 Zarządzenie Nr 0050.21.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Więcbork za rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 Uchwała nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły