Plany pracy Rady i Komisji

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2019 Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego na rok 2018 Szczegóły