Plany pracy Rady i Komisji

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Więcborku na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2019 Szczegóły