Plany pracy Rady i Komisji

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2017 Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 Szczegóły