Plany pracy Rady i Komisji

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 Szczegóły