Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.10.2016 Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Jastrzębiec, Młynki, Karolewo (sołectwo Jastrzębiec) Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górowatki Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarmuń Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borzyszkowo i Klarynowo (sołectwo Borzyszkowo) Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Adamowo Szczegóły
Artykuł 20.01.2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 19.01.2016 Plan Odnowy Miejscowości Zabartowo Szczegóły
Artykuł 19.01.2016 Plan Odnowy Miejscowości Puszcza, Katarzyniec, Runowo Kolonia (sołectwo Puszcza) Szczegóły
Artykuł 09.12.2015 Program współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 25.11.2015 Plan aglomeracji Szczegóły