Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.11.2015 Plan aglomeracji Szczegóły
Artykuł 03.04.2014 Uchwała Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 10.02.2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 Szczegóły
Artykuł 13.01.2006 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Więcbork Szczegóły