Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.10.2016 Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Adamowo Szczegóły
Artykuł 20.01.2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 19.01.2016 Plan Odnowy Miejscowości Zabartowo Szczegóły
Artykuł 19.01.2016 Plan Odnowy Miejscowości Puszcza, Katarzyniec, Runowo Kolonia (sołectwo Puszcza) Szczegóły
Artykuł 09.12.2015 Program współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 25.11.2015 Plan aglomeracji Szczegóły
Artykuł 03.04.2014 Uchwała Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 10.02.2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 Szczegóły
Artykuł 13.01.2006 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Więcbork Szczegóły