Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Uchwała Nr XXIX/218/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017″ Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Więcbork na lata 2017-2022 Szczegóły
Akty prawne 18.11.2016 Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borzyszkowo i Klarynowo (sołectwo Borzyszkowo) Szczegóły
Akty prawne 10.11.2016 Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeleń Szczegóły
Akty prawne 10.11.2016 Uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Program Ochrony Środowiska Gminy Więcbork. Aktualizacja na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 Szczegóły