Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018″ Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/279/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/267/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/266/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 wrzesnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/261/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 Uchwała Nr XXXI/231/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork na lata 2017-2018 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/226/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły