Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/267/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/266/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 wrzesnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/261/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 Uchwała Nr XXXI/231/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork na lata 2017-2018 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/226/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Uchwała Nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Uchwała Nr XXIX/218/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Szczegóły